Vaslui

judetul vaslui

Judetul VASLUI este asezat în partea de est a tării. Are drept vecini, la est Republica Moldova, granita constituind-o râul Prut, la vest, judetele Neamt, Bacău, Vrancea, la sud, judetul Galati si la nord, judetul Iasi. Suprafata judetului este de 5318 kmp

Relieful este format în întregime din ansambluri de culmi si văi largi orientate, in majoritatea situatiilor, N-S.
Ca principale unitati de relief prezente pe teritoriul judetului Vaslui se pot evidentia: Podisul Central Moldovenesc, estul Colinelor Tutovei, Dealurile Fălciului, Depresiunea Husi si Depresiunea Elan-Săratu, toate fiind subunitați fizico-geografice ale Podisului Bârladului.

Clima: Precipitatiile au o răspândire teritorială inegală, însemnând cantităti mai mari în sectoarele deluroase si de podis din N si V (circa 600 mm anual) si mai mici în zonele depresionare si de luncă (400-500 mm anual), secetele reprezentând un fenomen frecvent pentru judetul Vaslui

Obiective turistice:

Municipiul Vaslui:
- Ruinele Curtii Domnesti si Biserica Sf. Ioan (1490);
- Complexul monumental de la Podul Inalt, la 12 km sud de Vaslui.

Municipiul Barlad:
- Biserica Domneasca, zidita incepand cu anul 1634 in timpul domnitorului Vasile Lupu;
- Biserica Sf. Gheorghe zidita in 1843;
- Biblioteca S. Belloescu avand in prezent peste 150.000 volume si un insemnat numar de carte rara inscrisa in patrimoniul cultural-national(1906);
- Muzeul Vasile Parvan (1914);

Municipiul Husi:
- Palatul Domnesc din sec. al XV-lea si Biserica Domneasca din sec. al XVI-lea;
- Biserica zidita de Stefan cel Mare intre 1494 - 1495, si devenita biserica episcopala in 1598 in timpul domniei lui Eremia Movila.